Obrt za knjigovodstvene usluge

BIROKONT

 

 

Upoznajte nas

Birokont započinje sa svojim radom 1994. godine, te sa svojim dugogodišnjim iskustvom u polju računovodstva i financija nudi kvalitetu, pouzdanost, sigurnost i komunikativnost. Naš team spreman je u svakom trenutku pružati usluge koje će olakšati i poboljšati Vaše poslovanje, uz adekvatna rješenja u knjigovodstvenom, financijskom i pravnom polju.

Svi naši klijenti mogu računati na našu potpunu raspoloživost i spremnost, u svakome trenutku, rješavanja tekućih i iznenadnih problematika u poslovanju. Nudimo stručno savjetovanje i potpunu tajnost i diskreciju uz konstantno usavršavanje i ažuriranje našeg znanja.

usluge za trgovačka društva

 • Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: glavne knjige, dnevnika, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa
 • Ustrojavanje i vođenje evidencija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine sa obračunom amortizacije
 • Salda konti kupaca i dobavljača
 • Priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava za porez na dodanu vrijednost, posebne poreze i porez na dobit
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitaka, novčanog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje
 • Izrada raznih statističkih izvještaja
 • Obračun plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, sa propisanim evidencijama i obrascima prema Zakonu, poreznih kartica radnika i sve propisane porezne evidencije
 • Cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika
 • Druge knjigovodstvene usluge: izrada prijedloga kontnog plana, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja te ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi

usluge za obrte

 • Ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o obrtu (knjige primitaka i izdataka, knjige blagajne, knjige URA i IRA i sl.)
 • Ustrojavanje i vođenje evidencija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine sa obračunom amortizacije
 • Obračun plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, sa propisanim evidencijama i obrascima prema Zakonu, poreznih kartica radnika i sve propisane porezne evidencije
 • Izrada prijave poreza na dohodak sa pripadajućom dokumentacijom

 

Obratite nam se sa povjerenjem. Sigurni smo da za svakoga možemo pronaći adekvatne solucije, i uz zajedničku suradnju možemo pridonijeti razvoju ili poboljšanju Vašeg poslovanja.

NAŠ JE CILJ OSTVARENJE VAŠIH CILJEVA!

KONTAKTIRAJTE NAS

3 + 10 =